POZOR! Vzhľadom na výskyt infekčnej anémie koní (EIA) v krajinách susediacich so Slovenskom, prijal usporiadateľ jazdeckých pretekov konaných v areáli RS Team Bratislava nasledovné opatrenie:

Všetky kone, prihlásené na preteky Grand Prix RS Team alebo RS TEAM Trophy, musia byť seriologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 30 dní a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané v pase koňa a predložené pri prezentácii PREDTÝM, ako bude kôň vyložený v areáli usporiadateľa. Koňom, ktoré nebudú mať požadované potvrdenie, nebude umožnený vstup do areálu (ani účasť na pretekoch). Toto opatrenie nadobúda platnosť dnešným dňom a bude platiť až do odvolania.

PIATOK / STARTOVNE LISTINY 2015

SOBOTA / STARTOVNE LISTINY 2015

NEDELA / STARTOVNE LISTINY 201

VYSLEDKOVE LISTINY 2015