-----------------------------------------------------------

        1. Ustajnenie koní

        2. Jazdecká škola

       3. Prenájom priestorov

       4. Predaj koní

      -----------------------------------------------------------